Immatrikulationsfest 2018 – Københavns Universitet

Velkommen til studerende > Immatrikulationsfest 2018

Immatrikulationsfest 2018
Officiel velkomst for nye studerende

Københavns Universitet byder hvert år alle nye studerende velkommen i forbindelse med studiestart. Det sker ved immatrikulationsfesten, som er universitetets officielle velkomst til de nye studerende. 

Hvornår: Immatrikulationsfesten finder sted fredag den 31. august, kl. 14.00 - 16.30
Hvor: Arrangementet foregår på Frue Plads.

Medbring adgangskort: Du skal medbringe dit personlige adgangskort for at få adgang.