Rektoratets velkomst – Københavns Universitet

Velkommen til studerende > Rektoratets velkomst

Kære nye studerende!

Velkommen som nye akademiske verdensborgere på Danmarks første og største universitet.

Som studerende på Københavns Universitet deler du et ”usynligt rygmærke” med alumner som Søren Kierkegaard, Niels Bohr og Inge Lehmann.

Verden kalder på dig og de værdier, som ligger bag rygmærket. Særligt i disse tider, hvor følelser trumfer fakta. På universitetet vogter vi over sandheden, og det er den historiske arv, du nu skal løfte til at få styr på verdenssituationen.

Der er nok at tage fat på. Når man tænder for TV-avisen, kan man til tider gå mellem-deprimeret i seng: knappe ressourcer, befolkningsvækst, sygdomme, fattigdom, krige, klimaforandringer, flygtninge.

Men man kan også stå topmotiveret op, tage en uddannelse og hjælpe med at løse nogle af de problemer, vi mennesker selv har skabt. Og heldigvis har verdenssamfundet sat sig nogle konkrete mål i FN-regi.

Den idealisme er en stor drivkraft for os her på universitetet. Sagt med Nelson Mandelas ord: ”Uddannelse er det stærkeste våben, man kan bruge til at ændre verden”.

På universitetet lærer du ikke kun et fag, men også at tænke selv. Det er i den ånd, du skal læse nedenstående råd til det gode studium. Ikke som bedrevidende formaninger men kærligt mente råd.

  • Studiemiljø. KU har flere nye, flotte bygninger, men de bliver først levende, hvis du selv er med til at skabe et godt studiemiljø – også efter sidste undervisningstime.
     
  • Netværk. I begyndelsen kan man godt blive overvældet af alt det nye og svære. Men sådan har langt de fleste af studiekammeraterne det også. Så hjælp hinanden, fagligt og socialt. Husk at invitere de internationale studerende med i fællesskabet.
     
  • Selvstændighed. KU er ikke et 4. G. Men én ting vil du genkende fra gymnasiet og skolelivet: Uddannelsen skal tages til tiden. Sådan er reglerne i fremdriftsreformen, som Folketinget har vedtaget. Prøv alligevel at skabe plads til de omveje, der er genveje til en god uddannelse: tag på studieophold i udlandet, lær sprog eller lav en opgave sammen med en virksomhed eller organisation.
     

Mange gode studiehilsner,

Rektor Henrik C. Wegener