Program for immatrikulationsfest 2018 – Københavns Universitet

Program for immatrikulationsfesten
Fredag den 31. august 2018

14.00 Adgang til Frue Plads 
The University of Copenhagen Funky Big Band spiller på pladsen.
Du kan få lidt at drikke og spise en varm pølse fra Schulstad´s

15.00 Immatrikulationsseance
Rektor holder immatrikulationstale fra hovedtrappen og præsenterer universitetets dekaner, prorektorer og universitetsdirektør. Efter rektors tale synger Studentersangerne "Hellige Flamme".

15.30 Rektor Henrik C. Wegener og prorektor for uddannelse giver hånd til de nyimmatrikulerede studerende
Når talen er slut giver rektor og prorektor for uddannelse traditionen tro hånd til alle nyimmatrikulerede studerende. Du kan også møde din dekan, som deler kage ud.

16.30 Arrangementet slutter 

Kom på besøg i studenterhuset efter immatrikulationen
Efter immatrikulationen holder Studenterhuset åbent for alle nyimmatrikulerede studerende, rusvejledere og tutorer. Adressen er Købmagergade 52.